Logo Connect Assuradeuren warning icon Schade melden

De verzekeringskaart fungeert als eenvoudige en begrijpelijke visuele vertaling van de polisvoorwaarden.
Wat is wel en wat is niet verzekerd? Wat wordt er vergoed? Wat zijn de belangrijkste uitsluitingen? 
De verzekeringskaarten zijn uitsluitend informatief. U kunt daar geen rechten aan ontlenen. De polisvoorwaarden zijn bindend. Een andere naam voor de verzekeringskaart is IPID, Insurance Product Information Document.

Naar de verzekeringskaarten