Logo Connect Assuradeuren warning icon Schade melden

Heeft u schade?
Neem dan direct contact op met uw verzekeringsadviseur. Die behartigt uw belangen en is altijd uw eerste aanspreekpunt. 
Krijgt u geen contact? Dan kunt u contact opnemen met Connect Assuradeuren.
Telefoon voor schades: 0229 - 75 34 70  / schade@connect-assuradeuren.nl

U kunt uw schade op verschillende manieren bij ons melden.
Houd daarbij uw polisnummer en IBAN bij de hand.

Schades (m.u.v. autoschades) kunt u melden door op de link hieronder te klikken.
Wij zorgen er dan voor dat uw schade zo spoedig mogelijk in behandeling wordt genomen.
Schade melden?  klik HIER.

Schade aan uw auto of motor waarbij een tegenpartij betrokken is?
Gebruik daarvoor het Europees aanrijdingsformulier en stuur dat ingevuld en ondertekend naar uw verzekeringsadviseur of naar ons.
Europees-aanrijdingsformulier-digitaal.pdf

Schade melden via de app van uw adviseur
U kunt schades ook veilig, snel en gemakkelijk melden via de app Appviseurs van uw verzekeringsadviseur.
Inloggegevens voor deze app kunt u aanvragen bij uw verzekeringsadviseur.

Schade gemeld en dan?

Beeldvorming
Wij vormen ons een goed beeld van uw situatie. Als het nodig is, nemen wij contact met u op voor aanvullende informatie. Lees meer over onze reactie termijnen.

Schadeherstel bij ingrijpende schade
Wij laten u zo snel mogelijk weten of de schade verzekerd is en tot welk bedrag u verzekerd bent.
Wij maken dan meteen afspraken met u over het vervolg. Bij een ingrijpende schade kunnen wij voorstellen om direct een reparateur bij u langs te sturen om u te helpen deze schade op te lossen.
Bij spoed zorgen wij er voor dat er binnen twee uur noodmaatregelen worden getroffen om verdere schade te voorkomen. Bij minder dringende zaken adviseren wij u over wat u alvast kunt doen.

Schadeherstel door een met ons samenwerkend herstelbedrijf
Als uw schade verzekerd is, overleggen wij met u hoe u de schade wilt laten herstellen.
Wij kunnen voor schade aan uw woonhuis of inboedel een herstelbedrijf uit ons eigen netwerk opdracht geven om uw schade te herstellen. Zij nemen dan binnen twee werkdagen contact met u op om af te spreken wanneer zij aan de slag kunnen. Wij regelen de betaling rechtstreeks met het herstelbedrijf minus een eventueel eigen risico.

Herstelbedrijven ruit- en autoschade
Voor autoschade werken wij samen met ABS Autoherstel en met de ASN Groep.
Voor ruitschade hebben wij afspraken gemaakt met Carglass en Autotaalglas.
U kunt online een afspraak maken voor reparatie door op het betreffende logo onderaan deze pagina te klikken.

Wat zijn de voordelen van herstel van autoschade door een met ons samenwerkend autoherstelbedrijf?

  • U heeft geen of een lager eigen risico bij herstel door een aangesloten herstelbedrijf;
  • Vervangend vervoer wordt 100% vergoed;
  • Uw schade wordt snel en vakkundig hersteld;
  • U heeft garantie op de herstelde schade;
  • De kosten worden door ons rechtstreeks aan het schadeherstelbedrijf betaald zodat u daar geen omkijken naar heeft.

Schade zelf (laten) herstellen
In overleg met ons kunt er ook voor kiezen om de schade zelf te (laten) herstellen. Wij bepalen de omvang van de schade op basis van uw melding. Soms kan dat aan de hand van bijvoorbeeld foto’s of facturen. Of een schade-expert neemt ter plekke de schade op. Zijn de facturen correct? Dan betalen wij de schadevergoeding op basis daarvan zo snel mogelijk aan u uit. Wij verminderen hierbij de vergoeding met een eventueel eigen risico. Het kan voorkomen dat u een voorschotbetaling nodig heeft. Neemt u daarvoor contact met ons op.

Expert en contra-expert
Als wij een expert inschakelen om de schade te beoordelen, dan zorgen we ervoor dat die snel contact met u opneemt. Wij werken alleen met onafhankelijke experts. De experts zijn dus niet bij ons in dienst. De onafhankelijke experts stellen het schadebedrag vast, maar ze doen geen uitspraak over de vraag of u verzekerd bent voor de schade.
U kunt zelf ook een deskundige inschakelen om het schadebedrag vast te stellen. U kunt dit meteen aangeven als u de schade meldt of als u met de door ons ingeschakelde expert heeft gesproken. De expert die u zelf inschakelt, wordt ook wel contra-expert genoemd. Beide experts gaan daarna aan de slag om de schade vast te stellen. Verschillen de experts van mening? Dan kunnen ze samen een derde expert inschakelen. De derde expert bepaalt dan het definitieve schadebedrag, dat altijd ligt binnen de bedragen die de expert en de contra-expert hebben vastgesteld. 

Wie betaalt de kosten van de contra-expert?
In veel gevallen worden de kosten van inschakeling van een contra-expert door ons vergoed tot de kosten van inschakeling van een eigen expert. Indien de kosten van een contra-expert meer bedragen dan de kosten van de eigen expert, zal het meerdere worden getoetst aan de redelijkheid. Bij deze redelijkheid kijken we naar 2 zaken:

  • Is het noodzakelijk om een contra-expert in te schakelen? Dit is maar de vraag bij kleine en eenvoudige schades.
  • Zijn de gemaakte expertisekosten door de contra-expert redelijk?

Wilt u zeker weten of in uw geval de kosten van de contra-expert worden vergoed?
Neem dan eerst even contact met ons op hierover.

Gedragscode
Elke expert moet zich aan de Gedragscode schade-expertiseorganisaties houden. Dus graag eerst even met ons overleggen. Dan weet u wie u kunt benaderen en krijgt u een goed beeld over de vergoeding.

Klanttevredenheidsonderzoek schadebehandeling
Wij horen graag hoe u de behandeling van de schade heeft ervaren. Op die manier kunnen we onze dienstverlening verbeteren. U ontvangt daarvoor van ons een klanttevredenheidsonderzoek. Wij versturen dat ± 1 week nadat het schadedossier is afgesloten. Wij stellen het op prijs als u het klanttevredenheidsonderzoek voor ons invult. Het rapportcijfer dat klanten voor onze dienstverlening geven staat vermeld op deze website.