Logo Connect Assuradeuren warning icon Schade melden

Cookies
Op deze website wordt gebruik gemaakt van session cookies en van session storage.

Session cookies
Session cookies zijn functionele cookies, bedoeld om de website goed te laten werken. Bij functionele cookies is het niet vereist om de websitebezoekers eerst om toestemming te vragen. 
Deze cookies bevatten elke keer dat u de website bezoekt een ander, tijdelijk nummer. De session cookies worden verwijderd nadat u uw browser heeft afgesloten.

JavaScript
We gebruiken session cookies om te controleren of uw apparaat, zoals uw computer, laptop of smartphone, JavaScript ondersteunt. JavaScript zorgt er onder meer voor dat u uitklapmenuā€™s ziet op de website. Als uw apparaat geen JavaScript ondersteunt, wordt de website niet op de juiste manier weergegeven.

Formulieren
We gebruiken de session cookies ook om onze online formulieren goed te laten werken. 
De session cookies worden verwijderd nadat u uw browser heeft afgesloten.

Session storage
Session storage is een vorm van tijdelijke opslag van gegevens, net als session cookies dat zijn. 
Wij gebruiken session storage alleen om informatie over de structuur van de website op te slaan in uw browser. Session storage zorgt ervoor dat u makkelijk door de lijst met onderwerpen op de website kunt klikken of swipen. Hierbij worden geen persoonsgegevens van u verwerkt.

Websitestatistieken
Wij gebruiken het statistiekenprogramma Google Analytics om te analyseren welke pagina's het meest bezocht worden, hoe bezoekers op onze website zijn gekomen en welke zoektermen er gebruikt worden in onze zoekmachine. Analytics is zo ingesteld dat de gegevens geanonimiseerd zijn.

Apps
Op het gebruik van door Connect Assuradeuren ontwikkelde en ter beschikking gestelde apps zijn gebruikersvoorwaarden van toepassing.

Auteursrecht
Het is niet toegestaan om op onze website vermelde informatie verder te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande (schriftelijke) toestemming van Connect Assuradeuren. Uitzondering hierop vormt ter downloading beschikbaar gestelde informatie zoals formulieren, brochures en verzekeringsvoorwaarden, mits voor eigen gebruik en uitsluitend voor het doel waarvoor de informatie ter beschikking is gesteld.