Logo Connect Assuradeuren warning icon Schade melden

Heeft u een klacht? Laten we het samen oplossen!
Wij besteden voortdurend grote zorg aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Als dat zo is horen wij dat graag van u, want klachten over onze dienstverlening nemen wij zéér serieus. Zo kennen wij een interne klachtenprocedure en zijn wij aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

Wanneer u een klacht heeft dan kunt u dat telefonisch, per e-mail of per brief kenbaar maken.

Connect Assuradeuren
T.a.v. De Directie
Raadhuisplein 3
1687 NG  Wognum
E-mailadres: info@connect-assuradeuren.nl

Als wij uw klacht hebben ontvangen dan ontvangt u binnen 3 werkdagen een schriftelijke bevestiging van ons.
In principe ontvangt u binnen 14 werkdagen een eerste inhoudelijke reactie.

Als er voor de afwikkeling van de klacht nadere informatie van u nodig is, dan vragen wij u schriftelijk om deze informatie aan te leveren. In dat geval wordt de reactietermijn verlengd met de termijn waarbinnen de aanvullende informatie door ons is ontvangen.

Wij doen er alles aan om de klacht naar tevredenheid op te lossen. Wanneer het niet lukt om tot een gezamenlijke oplossing te komen dan kunt u de klacht voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). U dient dat te doen binnen drie maanden nadat u een definitieve reactie van ons heeft gekregen.
Gegevens Kifid:
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Telefoon: 070-3338999
www.kifid.nl

Het is ook mogelijk om met uw klacht naar de burgerrechter te stappen. Wanneer u daarvoor kiest, kunt u niet meer naar het Kifid.

Zie ook de consumenteninformatie Een financiële klacht van de AFM.